Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

GII01004 - Dodávka laboratórnej techniky


Projekt:Biomasové logistické centrum
Názov verejného obstarávateľa:BIOPEL, a. s.
Víťazný uchádzač:Intertec s.r.o.,ČSA 6, 974 01 Banská Bystrica
Cena:85 870,00
Zmluva:http://www.biopel.sk/sk/profil-vo/podlimitne-zakazky