Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

GII01004 - Dodávka sady náradia do BLC


Projekt:Biomasové logistické centrum
Názov verejného obstarávateľa:BIOPEL, a. s.
Víťazný uchádzač:Würth spol. s r.o.,Pribylinská 2,832 55 Bratislava
Cena:18 880,41
Zmluva:http://www.biopel.sk/sk/profil-vo/postup-podla-117