Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

GII01004 - Fotovoltický systém do BLC


Projekt:Biomasové logistické centrum
Názov verejného obstarávateľa:BIOPEL, a. s.
Víťazný uchádzač:SolarEnergia s.r.o.,Račianska 30/A, 831 02 Bratislava
Cena:33 665,00
Zmluva:http://www.biopel.sk/sk/profil-vo/postup-podla-117