Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

GII01004 - Traktor s čelným nakladačom a príslušenstvom


Projekt:Biomasové logistické centrum
Názov verejného obstarávateľa:BIOPEL, a. s.
Víťazný uchádzač:Ematech-technológie s.r.o.,Hlohovecká 11,951 41 Lužianky
Cena:89 040,00
Zmluva:http://www.biopel.sk/sk/profil-vo/eks