Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

GII01004 - Zopakované VO-Dodávka nábytku do BLC vrátane montáže


Projekt:Biomasové logistické centrum
Názov verejného obstarávateľa:BIOPEL, a. s.
Víťazný uchádzač:MANUTAN Slovakia s.r.o.,Galvaniho 7/,821 04 Bratislava
Cena:15 447,57
Zmluva:http://www.biopel.sk/sk/profil-vo/postup-podla-117