Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

GII01004 - Fotovolticky systém do Biomasového logistického centra


Projekt:Biomasové logistické centrum
Názov verejného obstarávateľa:BIOPEL, a. s.
Víťazný uchádzač:EasySun, s. r.o., Slottova 942/4, 015 01, Rajec
Cena:16 600,00
Zmluva:http://www.biopel.sk/sk/profil-vo/postup-podla-117