Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

GII01005 - Obstaranie techniky na zber a spracovanie fytomasy (pred podpisom zmluvy)


Projekt:Rozvoj podnikateľskej činnosti a zvyšovanie zamestnanosti v spoločnosti STAMAP, s. r. o. v oblasti OZE.
Názov verejného obstarávateľa:Poľno-Čergov, s.r.o.
Víťazný uchádzač:AGROKOM -PLUS spol. s r.o., Pod Hrádkom 13373/30, 080 05 Prešov
Cena:232 744,80
Zmluva: