Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC01001 - Opatrenia na prítokoch Handlovky – Jalovský potok - projektová dokumentácia a autorský dohľad


Projekt:Povodie hornej Nitry - opatrenia na prevenciu pred povodňami a suchom
Názov verejného obstarávateľa:SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany
Víťazný uchádzač:VODOTIKA, a.s., Bosáková 7, Bratislava
Cena:18 240,00
Zmluva:http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1594462&l=sk