Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC01002 - Dodávka elektroniky pre projekt „Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy – Ondava pre život


Projekt:Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy - Ondava pre život
Názov verejného obstarávateľa:Nižná Polianka
Víťazný uchádzač:Ing. Vladimír Malata – ZETTEC, Royova č. 367/17; Prevádzka: Bardejovská č. 46, 080 06 Prešov
Cena:3 349,80
Zmluva:http://www.niznapolianka.ocu.sk/sk/dokumenty/kupna%20zmluva%20N.Polianka.PDF