Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC01002 - Dodanie PR predmetov


Projekt:Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy - Ondava pre život
Názov verejného obstarávateľa:Združenie miest a obcí Slovenska
Víťazný uchádzač:TOPNES s.r.o.,Narcisová 16, Bratislava
Cena:9 032,40
Zmluva:http://www.zmos.sk/zverejnovanie-zmluv.phtml?id3=80951