Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC01002 - Dodávka ručných pracovných nástrojov


Projekt:Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy - Ondava pre život
Názov verejného obstarávateľa:Nižná Polianka
Víťazný uchádzač:BBD Pro s.r.o., Andreja Svianteka 2548/15, 085 01 Bardejov
Cena:14 227,18
Zmluva:http://www.niznapolianka.ocu.sk/sk/dokumenty/kup.zmluva%20rucne%20nastroje_zv...