Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC01002 - Dodanie vybavenia pre drevoobrábaciu dielňu


Projekt:Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy - Ondava pre život
Názov verejného obstarávateľa:Nižná Polianka
Víťazný uchádzač:LANAKA spol. s r.o., Kapušany 130, 082 12 Kapušany
Cena:15 652,26
Zmluva:http://www.niznapolianka.ocu.sk/sk/dokumenty/kup.%20zmluva%20drevodielna,%20z...