Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC01002 - Dodanie vybavenia pre kovoobrábaciu dielňu


Projekt:Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy - Ondava pre život
Názov verejného obstarávateľa:Nižná Polianka
Víťazný uchádzač:Ján Bľanda - UNIKOV, Mlynská 13, 085 01 Bardejov
Cena:12 786,43
Zmluva:http://www.niznapolianka.ocu.sk/sk/dokumenty/kup.%20zmluva%20kovodielna,%20zv...