Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC01002 - Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok


Projekt:Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy - Ondava pre život
Názov verejného obstarávateľa:Nižná Polianka
Víťazný uchádzač:VAŠA slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
Cena:71 294,17
Zmluva:http://www.niznapolianka.ocu.sk/sk/dokumenty/Zmluva%20č.%20Z20157466_Z,%20zve...