Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC01002 - Dodávka zariadení pre hasičské a záchranárske činnosti


Projekt:Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy - Ondava pre život
Názov verejného obstarávateľa:Nižná Polianka
Víťazný uchádzač:Ján Bľanda - UNIKOV, Mlynská 13, 085 01 Bardejov,
Cena:17 482,35
Zmluva:http://www.niznapolianka.ocu.sk/sk/dokumenty/kup.zmluva%20hasicske%20veci,%20...