Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC01003 - Tvorba adaptačnej stratégie


Projekt:Zemplín – prevencia povodní a sucha - ZEMPPAS
Názov verejného obstarávateľa:SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik - Odštepný závod Košice
Víťazný uchádzač:STU, stavebná fakulta,Bratislava
Cena:21 360,00
Zmluva:https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1643725&l=sk