Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC01003 - Zhotovenie propagačných materiálov


Projekt:Zemplín – prevencia povodní a sucha - ZEMPPAS
Názov verejného obstarávateľa:SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik - Odštepný závod Košice
Víťazný uchádzač:Twelve s.r.o., Bernoláková 2360/17, 040 11 Košice - Západ
Cena:15 960,00
Zmluva:https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2130074&l=sk