Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC02002 - Real. Projekt Daždovém záhrady a výsadba stromov v menste ZV


Projekt:Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen
Názov verejného obstarávateľa:Mesto Zvolen
Víťazný uchádzač:Ing. TatianaSchlampová, CSc., - PERENA, ul. Čerešňova 7, 974 05 B. Bystrica
Cena:2 300,00
Zmluva:http://egov.zvolen.sk/FileOutputHttpHandler.ashx?arguments=CPWpz%2bYWixrbD7in...