Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC02002 - Realizačný projekt na "Bioklimatické rezervoáre a zahrádzanie strží"


Projekt:Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen
Názov verejného obstarávateľa:Mesto Zvolen
Víťazný uchádzač:LESEL s.r.o., Lúčna 3, 044 42 Rozhanovce
Cena:7 500,00
Zmluva:http://egov.zvolen.sk/FileOutputHttpHandler.ashx?arguments=CC0%2fMIJOav6wX8vC...