Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC02002 - Nákup stromov a ich výsadba(2)


Projekt:Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen
Názov verejného obstarávateľa:Mesto Zvolen
Víťazný uchádzač:Púchovská záhradnícka s.r.o., 1. mája 834, 020 01 Púchov
Cena:10 500,00
Zmluva:https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1818676&l=sk