Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC02002 - Projektová dokumentácia pre Likvidáciu dažďových vôd podzemnými zasakovacími objektami (1.časť) - zopakované VO


Projekt:Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen
Názov verejného obstarávateľa:Technická univerzita Zvolen
Víťazný uchádzač:Ipros, s. r. o., Ing. Roman Baláži, Kasalová 2,949 01 Nitra
Cena:6 240,00
Zmluva:https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1955801&l=sk