Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC02002 - Projektová dokumentácia pre Podzemné nádrže pre zachytenie a využitie daž´dovej vody (2.časť) - zopakované VO


Projekt:Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen
Názov verejného obstarávateľa:Technická univerzita Zvolen
Víťazný uchádzač:Ipros, s. r. o., Ing. Roman Baláži, Kasalová 2, 949 01 Nitra
Cena:9 072,00
Zmluva:https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1955839&l=sk