Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC02002 - Dažďové záhrady a výstavba stromov


Projekt:Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen
Názov verejného obstarávateľa:Mesto Zvolen
Víťazný uchádzač:AB Facility s.r.o., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava
Cena:73 630,00
Zmluva:http://egov.zvolen.sk/FileOutputHttpHandler.ashx?arguments=CCfGaxtpqXFzoVP%2f...