Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC02003 - Obstaranie tovarov a služieb pre publicitu projektu


Projekt:Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí
Názov verejného obstarávateľa:Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Víťazný uchádzač:Beck a Partners International s.r.o., Hradská 85, 821 07 Bratislava
Cena:18 540,00
Zmluva:Odkaz nie je k dipozícii