Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC02003 - Obstaranie tovarov a služieb na gastro služby v rámci usporiadania pripravovaných konferencií, workshopov a eventov


Projekt:Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí
Názov verejného obstarávateľa:Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Víťazný uchádzač:Mymedia s.r.o., Popradská 40, 821 06 Bratislava,
Cena:20 075,40
Zmluva:http://www.bratislava.sk/register/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700026&id=30317...