Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC02003 - Výsadba stromoradia a krov v stredovom páse križovatky Dolnozemská-Kutlíková


Projekt:Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí
Názov verejného obstarávateľa:Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Víťazný uchádzač:CARNIHERBA, Slávičie údolie 10, 811 02 Bratislava
Cena:11 837,40
Zmluva:http://www.bratislava.sk/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=...