Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03002 - Vypracovanie projektovej dokumentácie (zopakované VO)


Projekt:Preventívne opatrenia pred povodňami a suchom v okolí školy Bracovce
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola s materskou školou Bracovce
Víťazný uchádzač:Ing. Magdalená Ostrožovičová, Hlavná 70/142, 076 33 Slovenské Nové Mesto
Cena:1 700,00
Zmluva:http://www.zsbracovce.edu.sk/wp-content/subory/gardenplan_zmluva.pdf