Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03002 - Stavebné práce


Projekt:Preventívne opatrenia pred povodňami a suchom v okolí školy Bracovce
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola s materskou školou Bracovce
Víťazný uchádzač:DOMBYT SK s.r.o., 072 05 Bracovce 186
Cena:23 353,54
Zmluva:http://www.zsbracovce.edu.sk/wp-content/subory/zmluva_o_dielo_dombyt.pdf