Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03004 - Projektová dokumentácia (zopakované VO)


Projekt:Adaptačné opatrenia na klimatické zmeny v okolí školy pod Slanským hradom
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola s materskou školou Slanec
Víťazný uchádzač:GEOLAND TOP s.r.o., ul. Mieru 33, Sobrance
Cena:2 820,00
Zmluva:http://skolaslanec.edupage.org/files/zmluv_o_poskytnuti_sluzieb.pdf