Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03004 - Stavebné práce (opätovné VO)


Projekt:Adaptačné opatrenia na klimatické zmeny v okolí školy pod Slanským hradom
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola s materskou školou Slanec
Víťazný uchádzač:PŠP s.r.o., Vajanského 1, 071 01 Michalovce,
Cena:18 023,35
Zmluva:http://skolaslanec.edupage.org/files/zmluva_jazierko.pdf