Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03010 - Využitie dažďovej vody na ZŠ v Závodí


Projekt:Využitie dažďovej vody na základnej škole v Závodí.
Názov verejného obstarávateľa:Mesto Žilina
Víťazný uchádzač:Milan Gaňa Cleanex, Gaštanová 1008/29,014 01 Bytča
Cena:25 007,08
Zmluva:http://zszavodie.sk/wp-content/uploads/2015/11/Dazdova_voda.pdf