Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03019 - Záhradnícke práce a tovary


Projekt:Školské multifukčné centrum
Názov verejného obstarávateľa:Gymnázium, Ul. 1. mája 8, 90101 Malacky
Víťazný uchádzač:Milan Gaňa Cleanex, Gaštanová 1008/29,014 01 Bytč
Cena:7 970,48
Zmluva:http://gymal.edupage.org/zmluvy/?fto=&ftt=z&ftr=2015&ftm=5&ftv=&zac=0