Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03020 - Stavebné práce


Projekt:Máme vodu v suchu - prevencia pred povodňami a suchom v areáli ZŠ s MŠ Margecany
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola s materskou školou, Školská 20, Margecany
Víťazný uchádzač:BD Plus s.r.o., Maurerova 11, 053 42 Krompachy
Cena:33 926,41
Zmluva:http://zsmargecany.edupage.sk/zmluvy/Zmluva_o_dielo_c._25-2014(1).pdf