Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03026 - Zhotovenie náučného chodníka


Projekt:PUTOVANIE VODNEJ KVAPKY
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola
Víťazný uchádzač:JÁN MATTA, Obchodná 14/33, 078 01 Sečovc
Cena:2 500,00
Zmluva:http://www.zverejni.info/files/37874063/Zmluva%20o%20dielo%20-%20Ján%20Matta.pdf