Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03031 - Výkon TA - externý manažment


Projekt:Rozšírenie vyučovania o opatrenia na zachytenie a využitie dažďovej vody v ZŠ Cinobaňa
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola s materskou školou Cinobaňa
Víťazný uchádzač:Ing. Ladislav Hudák, Ostrá lúka 85, 962 61
Cena:4 100,00
Zmluva:http://zmluvy.egov.sk/data/MediaLibrary/122/122344/hudak_-_modre_skoly.pdf