Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03037 - Nákup drevín a ich výsadba - ACC03037


Projekt:Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Základnej škole s materskou školou Gemerský Jablonec
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola s materskou školou Gemerský Jablonec - Alapiskola és Óvoda Almágy
Víťazný uchádzač:OFFICE STAR, s.r.o., Šancová 63/3568, 831 04 Bratislava
Cena:5 499,99
Zmluva:http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2061038&l=sk