Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03038 - Výkon technickej asistencie – externý manažment


Projekt:Úpravy metodiky vyučovania a oživenie školskej zelene s využitím dažďovej vody v ZŠ Hliník nad Hronom
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola Hliník nad Hronom
Víťazný uchádzač:Vodales, s.r.o., Študentská 20, 960 16 Zvolen
Cena:4 980,00
Zmluva:http://zshliniknadhronom.edupage.org/zmluvy/40._Vodales_Zmluva_o_pskytnutie_s...