Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03043 - Zabezpečenie pomocnej stavebnej výroby na dokončovacie práce súvisiace s projektom


Projekt:POZNÁVACIA ZÁHRADA
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola Cernina
Víťazný uchádzač:STAVWORK spol. s r.o., Hurbanova 11, 085 01 Bardejov
Cena:10 800,00
Zmluva:http://zscernina.edupage.org/zmluvy/Scan10009.JPG