Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03043 - Zabezpečenie občerstvenia pre členov otváracej konferencie


Projekt:POZNÁVACIA ZÁHRADA
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola Cernina
Víťazný uchádzač:REŠTAURÁCIA ARCHEUS, Havanská 5, 040 13 Košice
Cena:2 000,00
Zmluva:http://zscernina.edupage.org/zmluvy/Scan10008.JPG