Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03053 - Finančné riadenie a publicita projektu


Projekt:Dažďová záhrada - miesto pre inšpiráciu, poznanie, činy i relax
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola Námestie mladosti 1, Žilina
Víťazný uchádzač:Ing. Roman Gajdošech, Slovenského národného povstania 73/6, 018 51 Nová Dubnica
Cena:3 922,45
Zmluva:http://zshajik.edupage.org/zmluvy/File0347.PDF