Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03055 - Nákup tovarov - stromy, kríky, drobný tovar


Projekt:Modrá škola na Kysuciach
Názov verejného obstarávateľa:Stredná odborná škola strojnícka
Víťazný uchádzač:Jozef Kurucár - KURUCÁR A SYN s.r.o., 023 34 Kysucký Lieskovec 450
Cena:4 735,20
Zmluva:http://www.souknm.sk/sites/default/files/Kúpna%20zmluva%20-%20Kurucár%20a%20s...