Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03055 - Pokládka EKO dlažby, zatrávňovačov, terénne úpravy, výkopové práce, HSV+zemné práce, PSV práce


Projekt:Modrá škola na Kysuciach
Názov verejného obstarávateľa:Stredná odborná škola strojnícka
Víťazný uchádzač:S.H.-Stanislav Hrubý, 023 41 Nesluša 389
Cena:8 347,25
Zmluva:http://www.souknm.sk/sites/default/files/Mandatna%20zmluva%20S%20H%20Stanisla...