Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03056 - Stavebné práce


Projekt:Rozšírenie vyučovania a realizácia opatrení pre využitie dažďovej vody na Gymnáziu Púchov
Názov verejného obstarávateľa:Gymnázium, Ul.1.mája 905, Púchov
Víťazný uchádzač:H.D.K., spol. s r.o., Sládkovičova 643, 017 01 Považská Bystrica
Cena:25 400,00
Zmluva:http://gympu.matostudio.eu/images/ACC03056.pdf