Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03059 - Zabezpečenie experta pre vypracovanie osnov


Projekt:Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Evanjelickej základnej škole Zlatice Oravcovej
Názov verejného obstarávateľa:Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej
Víťazný uchádzač:K.R.K, Ludvika Svobodu 1636/3, 979 01 Rimavská Sobota,
Cena:3 737,00
Zmluva:http://ezsrs.edupage.org/zmluvy/Zmluva_na_zabezpecenie_experta_na_vypracovani...