Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03059 - Nádoby na zachytávanie dažďovej vody


Projekt:Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Evanjelickej základnej škole Zlatice Oravcovej
Názov verejného obstarávateľa:Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej
Víťazný uchádzač:PIKULA Spolka z o.o., Przemyslowa 9, 38-200 Jaslo, Poľská republika
Cena:1 250,00
Zmluva:http://ezsrs.edupage.org/zmluvy/Priloha_c.3__Zmluva_c._Z201519201_Z_Nadoby_na...