Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03059 - Nákup drevín a ich výsadba


Projekt:Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Evanjelickej základnej škole Zlatice Oravcovej
Názov verejného obstarávateľa:Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej
Víťazný uchádzač:LUKA Centrum s.r.o., Šafárikova 1967/72, 982 01 Tornaľa
Cena:4 400,00
Zmluva:http://ezsrs.edupage.org/zmluvy/Zabezpecenie_nakupu_stromov__semien_trav__kve...