Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03068 - Nádoby na zachytávanie daždovej vody


Projekt:Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Gymnáziu bl. Pavla Petra Gojdiča
Názov verejného obstarávateľa:Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča
Víťazný uchádzač:PIKULA Spolka z o.o., Przemyslowa 9, 38-200 Jaslo, Poľská republika
Cena:3 250,00
Zmluva:https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2014432&l=sk