Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03068 - Nákup drevín a ich výsadba


Projekt:Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Gymnáziu bl. Pavla Petra Gojdiča
Názov verejného obstarávateľa:Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča
Víťazný uchádzač:OFFICE STAR s.r.o., Šancová 63/3568, 831 04 Bratislava
Cena:4 999,98
Zmluva:https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2061044&l=sk