Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03070 - Zberné nádoby na dažďovú vodu


Projekt:Environmentálna výchova zameraná na prispôsobovanie sa klimatickým zmenám na ZŠ Vajanského v Lučenci
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola Vajanského 2844/47, Lučenec
Víťazný uchádzač:MANADA Trading s.r.o., Sebedražská 679/8, 971 01 Prievidza
Cena:2 135,04
Zmluva:http://zsvajanlc.edupage.org/zmluvy/zmluva_o_dodavke_tovaru.doc