Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03070 - Občerstvenie pre účastníkov otváracej konferencie (desiata pre 500 osôb - PHZ 2,64€ bez DPH/os., recepcia 1 pre 100 osôb - PHZ 9,47€ bez DPH/os., recepcia2 pre 100 osôb - PHZ 10,22€ bez DPH/os.)


Projekt:Environmentálna výchova zameraná na prispôsobovanie sa klimatickým zmenám na ZŠ Vajanského v Lučenci
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola Vajanského 2844/47, Lučenec
Víťazný uchádzač:Základná škola, Ulica Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec
Cena:3 268,80
Zmluva:http://zsvajanlc.edupage.org/zmluvy/Zmluva_o_poskytnuti_stravovania_sken.doc